Renov. Enstegsfasad – enstegstätade putsade fasader

Enstegstätade fasader

Vi gör allt ifrån en styckevilla på 150m2 till stora områden på 10.000m2

En stor del av vårt arbete består av att renovera fuktskadade fasader, många av dessa är enstegstätade/enstegsputsade fasader. Detta system består av stomregelväggar som är isolerade med mineralull eller styrencellplast direkt på en skiva av gips eller plywood.
Sedan kommer då putsen utanpå mineralullen/ cellplasten.

När väl fukt kommit in i väggarna tar det lång tid för fukten att torka, i och med detta är riskerna stora för såväl synliga som dolda fuktskador. Fuktskador relaterade till enstegsfasad har noterats i så väl 30 år gamla som i relativt nybyggda hus.

Vid nybyggnation eller renovering använder vi oss av det ventilerade putsystemen StoVentec eller Knauf Aquaboard för att undvika framtida problem med fukt.

StoVentec och Knauf Aquaboard är ett fasadsystem med en putsad utvändig skiva, luftspalt och ett vindskydd utanpå en isolerad regelkonstruktion.
Normalt på ett fasadbyte ersätter man cellplasten/ mineralullen med ett nytt lager isolering innan vindskydd monteras upp.
Luftspalten har kontakt med uteluften vilket innebär att tryckfallet hamnar längre in i väggen.

Kontakta oss så du får reda på hur just vi gör, vi säkrar upp fasaden mer än vad systemet kräver, vill vill vara EXTRA noga, det skall inte bli problem igen.

Under arbetets gång rekommenderar vi alltid att en oberoende besiktningsman tas in för att se över arbetet samt för att göra en slutbesiktning. Det tycker vi bara är roligt samt att det är bra för dig att få ett protokoll av denne som bevisar att allt är riktigt gjort.

Det är också en extra trygghet för dig, du bokar upp en besiktningsman och vi håller sedan kontakten med honom så att vi går igenom allt efter rivningen där vi tillsammans går igenom vad som skall åtgärdas, när det är åtgärdat kommer besiktningsmannen igen för att se så allt är klart för att fortsätta med fasaden.

Vi skiljer oss väldigt mycket ifrån andra aktörer, vi jobbar med hängslen/ livremmetoden x2.
Våra priser skiljer sig också eftersom man kan inte säkra upp en sådan här fasad genom att vara billig, vi gör bara jobben åt de som vill ha ett gediget utfört arbete ifrån start till mål, i denna bransch får man vad man betalar för.

Broblemfasaderna är tyvärr utförda av det företaget som var billigast, då hinns det inte med att göra det riktigt tyvärr.

Du kommer till att se på våra offerter hur och vad vi gör för att du aldrig mer skall behöva att oroa dig för din nya fasad.

En normal villa tar drygt en månad att putsa om. Bor ni ett område där det finns grannar med liknande hus/problem prata ihop er och få ett bättre pris. Välkommen!