Ta hand om din fasad med rätt metod

Funderar du på att ge ditt hus en ansiktslyftning är fasadputsning rätt väg att gå. Puts piggar upp ett trött hus och ger ditt hem ett stiligt och rent uttryck. Fasadrenovering kräver både känsla för estetik och hantverksskicklighet, en noggrann undersökning av fasadens konstruktion för att fastställa material och skick måste göras innan renovering påbörjas. En felaktigt utförd fasadputsning kan skada ditt hus och sänka värdet enbart för att det är fult utfört.

Skall du göra en fasadrenovering, chansa inte utan anlita proffs:

Fasadputsning Kakel och klinker AB

Mattias Ernberg
Tel: 0340 – 80 222
Få offertförslag

Fasadtyper som kan renoveras med puts

Puts på tegel Puts på träPuts på gammal puts

Enstegstätad fasad

Det sägs att det finns tre typer av enstegstätade putsvillor: de där man upptäckt mögelskador, de som drabbats av mögel, men ännu inte upptäckts och de som kommer drabbas av mögel. Det har under åren byggts mer än 100 000 bostäder med denna typ av fasad som kallas enstegstätad fasad, enstegsputsad fasad eller enstegstätad odränerad träregelvägg.

Det traditionella sättet att putsa en fasad är att träreglar och isolering skyddas från regn och fukt av den målade träfasaden, och genom en luftspalt får ventilation och som gör att huset kan andas.

Problemet med enstegstätade putsade fasader är att putsen läggs direkt på isoleringen. Konstruktionen gör att vatten kan tränga in i väggen vid fuktigt väder och regn, men väggen ventileras inte tillräckligt effektivt då det saknas en luftspalt. Fukten gör att konstruktionen angrips av mögel och i värsta fall röta eller hussvamp.

Rapport från SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Ungefär 70 procent av de enstegstätade fasader som skadeutredaren Anders Jansson på SP har undersökt har fuktskador. Han kallar konstruktionstypen för den största byggskandalen i modern tid. Läs hela artikeln här

Tvåstegstätad fasad

– så här gör vi:

Vi har hjälpt många husägare som har fel på sina fasader och ersatt deras enstegstätade fasader med tvåstegsventilerade putsfasader. En tvåstegstätad fasad ser vid första anblicken precis likadan ut som en enstegstätad, men den tvåstegstätade har en luftspalt på 28 mm där fukten ventileras ut istället för att tränga in i väggkonstruktionen.

Vi börjar med att väderskydda huset innan vi river den gamla fasaden. Sedan tar vi bort allt ända ner till stommen, d.v.s all puts, isolering och gips. När detta är klart så lägger vi på ny isolering, vindduk, alt. miniritskiva eller en annan klimatskiva. Därefter sätter vi en spikläkt på 70 x 28 mm, alt. luftad stålregel, med öppning upptill och nedtill för att fasaden skall en luftspalt som ventilerar bort fukten. Slutligen monterar vi en putsskiva som vi sedan lägger ny puts på.

När jobbet är klart ser fasaden ut som den gjorde tidigare, men nu utan fuktproblem.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med just byte av enstegstätade fasader.

Referenshus.

Puts på tegel

Tegel lämpar sig mycket bra som underlag för puts, och förutom det estetiska kan det vara speciellt positivt för äldre tegelhus. Om teglet eller fogarna är skadade, av bl.a. frostsprängning, kan huset dra åt sig fukt och därmed bilda mögel eller fuktskador.

Den puts vi lägger på tegel är diffusionsöppen, vilket betyder att den släpper ut fukt men inte in. Vi låter även tegelfasadens vanliga ventilationshål i de nedersta skikten och uppe vid taket vara kvar så huset kan fortsätta andas som vanligt. Behövs det öppnar vi upp nya ventilationshål.

Här hittar du ett bildspel på hur vi går tillväga.

Vill du läsa mer om putsen vi använder så kan du klicka här.

Bland våra referenser hittar du flera hus som vi har putsat.

Puts på trä

Har du träfasad så kan vi ersätta den med en tvåstegsventilerad putsfasad. Tekniken är i stort sett densamma som när vi byter ut enstegstätade fasader.

När vi gör jobbet så är det även en bra idé att passa på och tilläggsisolera huset, då får ni ett varmt och snyggt hus på en och samma gång.

Puts på gammal puts

Om den gamla putsen behöver fräschas upp så kan man jobba med den existerande putsen, om den är hel.

Om vi ändå behöver riva bort putsen så kan ni passa på att tilläggsisolera huset, så att ni får ett välmående, snyggt och varmt hus för många år framöver.

De ventilerade systemen går att sätta upp överallt på ALLA underlag.